MPS / Usługi

Świadczymy wszystkie usługi związane z logistyką i ekspedycją kolejową:
  
• Przewóz całych i częściowych ładunków;
• Przewóz koleją multimodalnych i intermodalnych kontenerów;
• Usługi magazynowania i pośrednictwa celnego;
• Przewóz ładunków ponadgabarytowych i nie spełniających warunków technicznych załadunku;
• Magazynowanie ładunku i jego przygotowanie do dalszego transportowania;
• Załatwienie formalności prawnych, deklaracja ładunku, wypełnienie dokumentów celnych i transportowych;
• Płatność taryf kolejowych transportując ładunki przez terytorium Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdowy, Kazachstanu i innych obszarów;
• Przeładunek z samochodów i kontenerów morskich do wagonów;
• Reprezentowanie interesów klienta na stacjach i przystankach kolejowych;
• Ustalenie trasy, kontrola za przepływem wagonów i kontenerów;

Wynajem wagonów

Kryte wagony

Kryte wagony o pojemności:
138m3, 150m3, 240m3

Półwagony

4, 6, 8 osiowe półwagony

Zbiornik dozujący

Wagony są przystosowane do przewozu ziarna i innych sypkich towarów (wagon do sypkich ładunków)

Platformy

18 metrowe platformy fitingowe z podłogą, przeznaczone do przewozu kontenerów albo techniki

Nasi partnerzy